Jan Doesburg vrijwilliger 2016

 

Beste allemaal,

Hierbij wil ik iedereen bedanken die op mij hebben gestemd voor de vrijwilliger van het jaar 2016.
Het was echt een verrassing en een eer om het te worden.
Net zoals voor alle andere vrijwilligers is waardering heel belangrijk. Het kan er echter maar een worden.
Als jij het dan wordt voelt dat als een extra waardering.

Met sportgroeten,
Jan Doesburg

img_4372 img_4364 img_4378

We vegen samen de nieuwe banen in topconditie!

Beste leden.

Inmiddels ligt er op baan 1 t/m 4 een nieuwe mat.
Het is voor iedereen even wennen. Door het fijne zand op de mat gebeurt het wel eens dat de bal rare dingen doet zoals de verkeerde kant uit stuiteren of traag opkomen of neervallen als een dood vogeltje. Wellicht denk je, waarom moet er zoveel zand op de baan liggen?
Dit zand is nodig om tussen de kunststofvezels te komen om die rechtop te houden. Edoch, voordat al dit fijne zand op z’n plaats ligt, zijn we waarschijnlijk een jaartje verder.
Om dit proces te versnellen, wordt de mat de komende maanden  een paar keer per week geveegd.
Maar wij allen, jong en oud, kunnen ook een steentje hieraan bijdragen. Hoe dan?
In elke hoek van de tennisbaan ligt een stuk mat die je kunt gebruiken als sleepnet. Als nu iedereen na een tennispartij of wedstrijd het stuk mat even over de baan sleept, blijft de baan mooi glad en des te sneller brengen we met zijn allen samen de banen in topconditie.

Mogen wij rekenen op jullie medewerking.

Het bestuur.

 

Wie wordt de Vrijwilliger van het Jaar 2016?

Een van de grootste pijlers van onze vereniging is de belangeloze inzet en sterke betrokkenheid van vrijwilligers voor alle soorten werkzaamheden. Of het nu het park of het paviljoen betreft, de wedstrijd- en jeugdactiviteiten of andere coördinerende, administratieve en uitvoerende werkzaamheden. Onze club kan zonder deze grote groep vrijwilligers niet functioneren.

Om dit belang te onderstrepen, maar ook om de waardering voor de energie, expertise en tijd die vrijwilligers de club schenken nog eens extra te uiten, willen we vanuit het bestuur graag de verkiezing van de Vrijwilliger van het Jaar in het  leven roepen.
Lees verder

Belangrijke wijzigingen betalen in het paviljoen

Beste leden,
Sinds enige tijd hebben wij een nieuw kassasysteem in het clubhuis. Een simpel en gebruiksvriendelijk systeem. De ervaringen met het nieuwe systeem zijn erg positief.

Nu we de eerste fase van gewenning aan het systeem hebben afgerond, willen we graag op korte termijn een aantal aanvullende veranderingen doorvoeren. Veranderingen die het betalen uiteindelijk versnellen en vereenvoudigen, financiele en administratieve voordelen en veiligheid met zich meebrengen.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking.
Met sportieve groet,

Het bestuur

Bijlage: Belangrijke wijzigingen m.b.t. betalen in het paviljoen
Belangrijke-wijzigingen-mbt-betalen-in-het-paviljoen-1