STEMMEN VOOR PADELBANEN tijdens de ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zoals u weet uit eerdere berichtgeving en toegestuurde agendapunten heeft DTV De Donkelaar plannen voor aanleg van 2 padelbanen  op korte termijn. 

Tijdens de ALV op 25 maart as. zult u hierover nogmaals geïnformeerd worden waarna we overgaan tot stemmen. De uitslag is inmiddels bekend 70 voor 21 tegen

Hoe meer aanwezigen op deze vergadering des te meer stemmen en des te overtuigender is de beslissing om wel dan niet tot aanleg over te gaan.

Wij waarderen het daarom enorm dat u in grote getale aanwezig bent op maandag 25 maart om 20:00 uur.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van DTV De Donkelaar
Marjon Minkels, secretaris.

Algemene Ledenvergadering maandag 25 maart 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING  welke zal worden gehouden in het paviljoen op maandag 25 maart 2019 om 20.00 uur 

Onderstaande vergaderstukken ter informatie voor de ALV kunnen worden gedownload: 

agendapunten 2019
notulen 2018
commissieverslagen 2018
begroting 2019
jaarrekening 2018 
aangepast huishoudelijk reglement

Afzeggingen graag schriftelijk aan de secretaris van de vereniging bestuur@dedonkelaar.nl

Graag tot 25 maart.

Namens het bestuur van DTV De Donkelaar
Marjon Minkels, secretaris.

Inschrijving KNLTB Voorjaarscompetitie 2019 geopend

Je kunt je weer inschrijven voor de KNLTB Voorjaarscompetitie 2019.
Lees voordat je gaat inschrijven het informatiebulletin goed door.
Dit kan je vinden onder het kopje ‘Competitie’ bij Voorjaarscompetitie 2019
waar ook het digitale inschrijfformulier staat.Hier vind je ook ons KNLTB-competitiereglement waarin is bepaald dat vanaf 2019 alle nieuwe teams ingeschreven zullen worden.
Let op, de inschrijving sluit zondag 6 januari 2019.

Inschrijven tennislessen 2018/2019

Beste leden van de Donkelaar,

Het is weer mogelijk om in te schrijven voor de tennislessen voor senioren.

De lessen zullen starten op maandag 1 oktober en lopen door tot en met februari 2019.

Via onderstaande link kun je je inschrijven voor de trainingen. Je kunt je ook direct bij onze trainers Evy of Thijs inschrijven voor de training.

Ook dit jaar wordt er weer getraind op maandag en woensdag.

https://www.dedonkelaar.nl/training/inschrijven-training/tennislessen-senioren/

De inschrijving sluit op vrijdag 7 september.

We proberen er bij de indeling zoveel mogelijk rekening mee te houden dat iedereen op zijn/haar eigen niveau kan trainen (5,6,7,8 en 9).

Bij vragen kun je een e-mail sturen naar: tc@dedonkelaar.nl.

Met vriendelijke groet,  TC DTV De Donkelaar