Contributie 2018

De contributie voor 2018 blijft € 140,00 voor senioren (geboren voor 1 januari 2001) en
€ 70,= voor junioren (geboren na 31 december 2000). Voor een 2e en volgende junior binnen één gezin geldt een contributie van € 25,=.
Contributie voor uitwonende studenten is € 75,= (+ 1 barborg).

BARBORG
De barborg blijft conform vorig jaar € 60,-. Dit is een bedrag dat je in het seizoen kunt terugverdienen door een bardienst te draaien. Je ontvangt na iedere bardienst € 20,00 retour (gemiddeld 3x per jaar). Degene die geen bardienst vervult is zijn/haar geld kwijt. Vrijgesteld van deze regeling zijn junioren, 70-plussers, barcoördinatoren en bijzondere leden.

BETALING
De inning van de contributie zal geschieden in twee termijnen. De barborg wordt wel in januari ineens geïncasseerd.
Deze regeling is niet van toepassing voor leden die geen automatische incasso hebben afgegeven.

Conform de door jou afgegeven machtiging zullen de voor jou van toepassing zijnde bedragen omstreeks 9 januari 2018 en 1 juni 2018 worden afgeschreven van jouw bankrekening.
Het bedrag van ieder lid wordt apart afgeschreven zodat je gemakkelijk het bedrag kunt controleren.

CORRESPONDENTIEADRES LEDENADMINISTRATIE.
Het doorgeven van een verhuisbericht, gewijzigd (mobiele) telefoonnummer, (gewijzigd) email adres evenals opzegging van lidmaatschap kan alleen schriftelijk plaatsvinden bij de ledenadministratie. De correspondentie bij voorkeur mailen naar ledenadministratie@dedonkelaar.nl

De aanpassing/opzegging wordt altijd bevestigd door de ledenadministrateur.

Rico van den Dungen