Aanmelden als lid (ook voor Padel)

Je mag eerst 4 proeflessen tennis of padel volgen voor € 30,- en daarna de keuze maken om wel of niet lid te worden. Voor het aanmelden is er verder geen onderscheid tussen tennis en padel. Je wordt lid voor zowel tennis als padel.

Iedereen die interesse heeft in tennis en/of padel kan lid worden van DTV De Donkelaar. Je kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen. Na het invullen graag meteen een pasfoto of andere foto waar je hoofd duidelijk op staat mailen naar ledenadministratie@dedonkelaar.nl of een duidelijke foto met naam erop in de bus doen bij Theo van den Heuvel, Litserstraat 46, 5275 BW Den Dungen, tel: 06-22545821
Zonder foto kan geen KNLTB-pas worden aangevraagd.
Voor verdere informatie zie: Ledenadministratie

Contributie Op elk gewenst moment kun je lid worden tenminste als er geen wachtlijst is. Je betaalt contributie vanaf de datum van de machtiging tot 1 januari van het volgende tennisjaar.
Je krijgt, op verzoek, een tijdelijk pasje totdat het originele pasje binnen is. In de eerste week van januari wordt de contributie afgeschreven, er wordt géén geld teruggegeven wanneer men stopt met tennissen halverwege het seizoen. (Je wordt lid voor een heel jaar) Je moet je vóór 27 december afmelden zodat er voor het nieuwe seizoen geen contributie meer wordt afgeschreven. De contributie wordt d.m.v. de afgegeven machtiging automatisch geïncasseerd in 2 termijnen begin januari en begin juni.

Kosten lidmaatschap
Contributie loopt van 1 januari t/m 31 december.

Junioren (t/m het jaar dat men 17 is) :Vul je keuze in het aanmeldformulier in bij “Opmerkingen”
zonder een ingevulde keuze is het automatisch “Standaard”

Standaard lidmaatschap is € 240,- incl. 32 lessen, clubactiviteiten, deelname competities, racket en tenue (in bruikleen)
Standaard Plus: € 400,- voor 2 x per week les i.p.v. 1 x per week
Basis lidmaatschap is € 70,- per jaar

Inschrijfgeld voor junioren is € 10,-

Senioren (jaar dat men 18 wordt)                            € 140,-  Inschrijfgeld € 15,-
Niet spelend lid (steunend lid)                                 € 25,=
Bardienst borg Senioren                                        € 60,=

Studentenlidmaatschap: Het is voor uitwonende studenten (>15 km) mogelijk om voor een Studentenlidmaatschap te kiezen. Deze lidmaatschapsvorm kost € 70,= (+ 1 x Bardienst 18+) en geeft het recht om in weekenden en tijdens vakanties gebruik te maken van de banen. Vraag ernaar als je er belangstelling voor hebt.


Competitielidmaatschap: Kosten als Studentenlidmaatschap. Alleen mogelijk op speciaal verzoek aan bestuur om gedurende de competitie mee te spelen bij een team van DTV de Donkelaar.

Bardienst borg
Bij ieder seniorlid (behalve barcoördinatoren en 70-plussers) zal € 60,00 barborg bij de contributie worden opgeteld. Dit is een bedrag dat je in het seizoen kunt terugverdienen door bardiensten te doen.

Aanmeld formulier: gebruik bij voorkeur onderstaande link

https://widgets.knltb.club/inschrijven/667b7b7e-eb7f-4cc5-a80f-3da6a4966ea4

Velden met een * dienen verplicht ingevuld te worden.

Rekeninghouder*
Naam NIEUW lid[vol]*
Voorletters*
Geslacht M/V*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Geboortedatum*
Mobiele nummer
Uw e-mail adres*
Wordt lid vanaf*
IBAN Bankrekeningnummer*
Was u al eerder lid?
Speelsterkte enkel/dubbel
Vrijwilligerswerk? JaNeeIn de toekomst
Voor de komende jaren verleent ondergetekende hierbij, tot wederopzegging, aan DTV De Donkelaar de machtiging om van zijn/haar bovengenoemde Bank/Giro rekening bedragen af te schrijven wegens contributie- trainingsgelden en Bardiensten.
Machtiging akkoord* Ik ga akkoord met bovengenoemde machtiging.
 
 

Wij bedanken je voor je inschrijving. Een ingevuld formulier wordt verzonden naar de ledenadministratie van DTV De Donkelaar.
Je ontvangt zelf een kopie van het ingevulde formulier. Als je gegevens verwerkt zijn ontvang je hiervan een bevestiging via E-mail binnen enkele dagen.