Afmelden als lid

Afmelden als lid
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. onderstaand invulformulier en te versturen via E-mail naar ledenadministratie@dedonkelaar.nl of het Secretariaat van de Ledenadministratie: Theo van den Heuvel, Litserstraat 46, 5275 BW Den Dungen, Tel: 073-5942764.
LET OP: Bij opzegging blijft men de contributie van het lopende verenigingsjaar verschuldigd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari t/m 31 December.

Velden met een * dienen verplicht ingevuld te worden.

Naam volledig*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Mobiele nummer
Uw e-mail adres*
Geslacht M/V*
Opzeggen per*
Bondsnummer
 
 

De afmelding is pas na een reactie van de Ledenadministratie definitief.
Zodra de gegevens verwerkt zijn, ontvang je hiervan binnen enkele werkdagen een bevestiging per mail.
De afgegeven machtiging vervalt hierbij automatisch.