Tennis en/of padel lessen SENIOREN

ATTENTIE:

OOK VOOR SENIOREN IS ER EEN MOGELIJKHEID EERST 4 PROEFLESSEN TE VOLGEN VOOR DAT JE BESLIST OM LID TE WORDEN; KOSTEN € 30,- via automatische incasso. Ziet het aparte aanmeldformulier voor proeflessen.

Inschrijven:
Een trainingscyclus betreft in totaal 16 lesweken (Voor Padel 8 weken)met mogelijke lesdagen maandag en woensdag. (Padel op dinsdag) Onderaan de pagina kun je je voorkeur aangeven waarmee zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden bij de indeling. De tennislessen in het voorjaar starten medio maart. Tennislessen in het najaar starten medio oktober. De padellessen starten begin januari 2020.

Algemene voorwaarden:
Je dient lid te zijn van DTV De Donkelaar om deel te kunnen nemen aan trainingen
behalve als je eerst proeflessen volgt. Daarna kan je aanmelden via deze link.

Indeling:
De groepen worden, in samenspraak met de train(st)er(s), ingedeeld door de technische commissie waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren uit het inschrijfformulier. Na de indeling zal deze via de e-mail met je worden gecommuniceerd en de indeling zal tevens op de website worden gepubliceerd inclusief de definitieve lesweken/-data.

Akkoordverklaring:
Door ondertekening van dit inschrijfformulier geef je toestemming voor directe betaling via een eenmalige machtiging. Bedragen worden in 2 termijnen geïnd en wel in lesweek 4 en 10. Padel wordt in 1x geïnd na strart van de lessen.

Voor overige bepalingen zie het lesreglement DTV De Donkelaar.
https://www.dedonkelaar.nl/wp-content/uploads/2019/02/Lesreglement_DTV_De_Donkelaar_TvdH_01_20190201.pdf

Mogelijke inschrijvingen:  
16 lessen à 1 uur totaal € 720,= (maandag & woensdag) Padel 8 lessen (dinsdag)
4 personen € 180,- per persoon voor padel € 90,-
8 personen € 90,= per persoon voor padel € 45,-

Velden met een * dienen verplicht ingevuld te worden.

Les in Tennis en/of Padel*
Naam*
Tussenvoegsel
Voornaam*
Geslacht M/V*
Geboortedatum*
Telefoonnummer*
Mobiele nummer
E-mail adres*
Bondsnummer (zie pasje)*
Reglement akkoord* Ik ga akkoord met het reglement.
Speelsterkte enkel*
Speelsterkte dubbel*
Lesaanbod* IndividueelKlassikaal
Lesduur* 1(=1uur)4(=1/2uur privé)
Speelniveau* B=BeginnerG=GevorderdeC=Competitie
Beschikbare dagen
Voorkeur*
IBAN Bankrekeningnummer*
Rekeninghouder*
Plaats*
Datum*
 

Verduidelijking:
Speelsterkte: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Speelniveau: B = beginner, G = gevorderde, C = Competitiespeler
Voorkeur: vermeld hier je dagen in volgorde van voorkeur
Lesduur: 1 = 1 uur, 4 = 1/2 uur (privé)