Bardienstreglement

BARDIENSTREGLEMENT

Door met alle 18+leden gezamenlijk vrijwillig zorg te dragen voor een bezetting achter de bar houden we op een goedkope wijze het paviljoen op zoveel mogelijk dagen open, genereren we inkomsten voor de club en blijven de prijzen voor de consumpties laag.
Om dit te realiseren wordt van alle leden van 18 t/m 69 jaar verwacht dat ze elk jaar drie bardiensten draaien. Hiervoor wordt elk jaar € 60,- barborg ingehouden. Per bardienst ontvang je € 30,- barborg terug op jouw tennis/padelpas of bank- of girorekening.

Je wordt verwacht om in het begin van het seizoen zo spoedig mogelijk twee bardiensten in te plannen. Meer mag natuurlijk ook. Dit kan via de clubapp of website.
 
Bijzondere situaties:
Het kan voorkomen dat een bardienst vervalt als gevolg van bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden en dat in overleg met de barcoördinator van die dag besloten wordt het paviljoen te sluiten. Indien dit vóór aanvang van de bardienst of binnen het eerste half uur van de bardienst het geval is, wordt er geen barborg uitgekeerd.
In gevallen dat slechts 1 competitieteam thuis speelt en er geen bardienst is ingepland, zal het team zelf de bar verzorgen. In deze gevallen wordt ook geen barborg uitbetaald.

Bardiensten

Ieder 18+lid van de Donkelaar wordt geacht twee bardiensten per jaar te vervullen met uitzondering van de barcoördinatoren.
Ieder lid van 18 t/m 69 jaar betaalt een zogenaamde bardienstborg van € 60,-
Dit bedrag kun je terugverdienen door twee bardiensten te vervullen. Je ontvangt na iedere bardienst van 3,5 à 4 uur € 30,-. Andere diensten worden naar rato uitbetaald.

In de herinneringsmailtje die je een week en een dag van te voren krijgt kun je zien wie barcoördinator is en waar je de sleutel moet ophalen (en terugbrengen) Op woensdag, zaterdag en zondag sluit je zelf af.

Het inplannen van een bardienst doe je snel en gemakkelijk via de KNLTB Clubapp.

Bij vragen, problemen of verkeerd ingevuld te hebben neem contact om met Mariëtte Meulenbroek, [email protected], 06-15826444