Trainers

DTV de Donkelaar heeft twee vaste trainers in dienst te weten

Thijs Gielis (doet voornamelijk alle 18+ tennistrainingen)

 Koen Jennen (doet voornamelijk de oudere jeugd en de padeltrainingen)


De detailinformatie over de trainingen verandert ieder half jaar en loopt via Yourtennis.
https://www.yourtennis.nl/clubs/dtv-de-donkelaar
Globaal genomen wordt er ieder half jaar een trainingsschema opgesteld door de Technische Commissie en de trainer waarin de tijden en de lesprijzen bekend worden gemaakt.
Het lesreglement staat op de website en is te zien via Yourtennis.

Onze trainers zijn in het bezit van een geldige VOG verklaring.