Privacy - Cookiestatement

Disclaimer
De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden
geacht, maar voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid daarvan kan niet altijd worden
ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.
De informatie kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
DTV De Donkelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de
daarop/daardoor verstrekte informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van DTV De Donkelaar.
Het is niet toegestaan informatie van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm
dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het bestuur van DTV De Donkelaar.
Indien u bij DTV De Donkelaar niet gefotografeerd wenst te worden dan dient u dit vooraf aan te
geven en te melden aan de fotograaf ter plekke. Foto’s welke bij DTV De Donkelaar gemaakt
worden kunnen gebruikt worden voor de website, de nieuwsberichten of Facebook.

2018-1-Privacyverklaring_AVG_DTVDD_def-1.pdf 2018-1-Disclaimer.pdf