Regeling Restitutie Contributie

Restitutieregeling bij tussentijds opzeggen en blessures

De algemene regel is, dat men uitsluitend voor restitutie van een gedeelte van de contributie in aanmerking kan komen in geval van langdurige blessures of zware lichamelijke problemen.  

 De regeling in dergelijke gevallen is als volgt:  

  • Een lid dat langer dan 3 maanden geblesseerd is of denkt te zullen zijn kan een beroep doen op deze regeling. Dit kan enkel schriftelijk, via een mail aan [email protected].
  • Over de eerste 3 maanden die men niet heeft kunnen spelen vindt géén restitutie plaats.  Dit is de wachttijd ingesteld door het bestuur.  
  • Als de blessure aanhoudt na deze 3 maanden, pas dan telt de tijd voor eventuele restitutie. 
  • Geteld wordt dus vanaf 3 maanden na melding van de blessure tot aan de melding van het einde van de blessure. Bepalend voor het ingaan van de wachttijd is het aantoonbare moment van het ontstaan van de blessure (en ononderbroken aanhouden van de blessure waardoor spelen ook geen enkele keer mogelijk was.) Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het (tijdig) melden ligt volledig bij het betreffende lid.   
  • Gerekend wordt hierbij in gehele maanden; niet in dagen of weken.  
  • Aan het einde van de blessure dient het betreffende lid dit wederom kenbaar te maken aan het bestuur via [email protected]. Dan pas kan bepaald worden over welke maanden restitutie gegeven kan worden.  
  • Als restitutie wordt toegekend, wordt dit in januari van het volgend verenigingsjaar terugbetaald en niet op voorhand verrekend met de contributie. De contributie over het betreffende verenigingsjaar zal daarom in eerste instantie te allen tijde volledig moeten worden voldaan.
  • Onder contributie wordt verstaan het betaalde lidmaatschapsbedrag bij aanvang van het verenigingsjaar, minus € 20,- (kosten lidmaatschap aan de KNLTB). Barborg wordt sowieso niet gerestitueerd. 
  • Ongecompliceerde zwangerschappen zijn geen belemmering om te spelen en vallen derhalve niet onder blessures.   

Het dagelijks bestuur beslist over elk individueel verzoek.


Emailadressen:

[email protected]
[email protected]
[email protected]