Vacatures

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Jeugdcommissie | voor wie belangstelling heeft
Technische Commissie Voorzitter en leden
Open toernooi (10 dagen) in augustus | tafelcommissie | 2 à 3 leden  | hapjescommissie | 6 leden
Ledenwerving | 1 à 2 leden | per direct
Bardienstcoördinator | 1 lid | per direct op donderdagavond en zaterdag overdag
Sponsorcommissie | 1 lid | per direct


Zie onderstaand voor uitgebreide omschrijving

Jeugdcommissie | voor wie belangstelling heeft

Korte omschrijving:
De Jeugdcommissie organiseert activiteiten voor jeugdleden, de externe jeugdcompetitie en
werving van jeugdleden. Dat doen we in een team waarbij ieder de trekker is van een bepaalde activiteit en waarbij we allemaal ondersteunend zijn waar nodig. (Tennis)ervaring geen must, enthousiasme wel!

Rol binnen commissie: Zelf in te vullen.

Gemiddeld aantal vergaderingen/activiteiten op jaarbasis:
Voorafgaande aan een activiteit een of soms paar vergaderingen.
Bekijk hier de activiteitenkalender.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met
Christien Ondersteijn, 06-1141888.

Technische Commissie
Voorzitter TC die o.a. in overleg met de andere leden verantwoordelijk is voor een goed verloop van
de trainingen en die tevens vanuit die rol lid is van het bestuur van DTV De Donkelaar.
In samenspraak met de trainers de indeling afstemmen en met de administratie er voor zorgen dat de lesgelden betaalt worden en de facturen van de trainers nagekeken worden.
Lid dat verantwoordelijk is voor de werving van jeugdleden i.s.m. de jeugdcommissie en die zich speciaal bezighoud met de afstemming met de scholen voor de introductie en kennismakingslessen op de scholen of op ons park. Op zich hoeft dit niet zoveel tijd te kosten, met een uurtje in de week kom je een heel eind.
Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met Theo van den Heuvel of Klaas Jan van Calker via [email protected]

Open toernooi (10 dagen) in augustus | tafelcommissie | 2 à 3 leden

Korte omschrijving:
Het open toernooi wordt gehouden van vrijdag t/m zondag week later en alle personen die lid zijn van de KNLTB kunnen zich inschrijven via toernooi.nl.
Om het toernooi goed te laten verlopen en het voor iedereen behapbaar is, moet de commissie bestaan uit liefst 6 leden die tijdens de voorbereiding verdeeld is over kleine werkgroepen zoals planning, tafeldienst en sponsoring.
Tijdens het toernooi zetten we ons allemaal over de hele linie in om samen tot een succes te komen. Echter kunnen we wel wat extra handjes gebruiken!

Rol binnen commissie:
Geen specifieke taak voor nieuwe commissieleden, in overleg kunnen we kijken waar je het meest toe kan voegen. Heb je geen idee wat er komt kijken bij het organiseren van een toernooi en welke rol je daarin zou kunnen spelen, neem dan gerust even contact op, of loop dit jaar gewoon alvast vrijblijvend één of meerdere diensten mee om de sfeer te proeven.

Gemiddeld aantal vergaderingen/activiteiten op jaarbasis:
In de periode april t/m juli komen we maandelijks een uurtje bij elkaar en doe je afhankelijk van je toebedeelde taken de rest zoals het in je eigen planning past. De laatste week voor het toernooi hebben we de loting, planning en zetten we alles op scherp.  Dag voor toernooi kleden we paviljoen aan samen met hapjescommissie. Tijdens het toernooi draai je tafeldiensten of verricht je andere hand- en spandiensten waar nodig. En daarbij geniet je samen met je commissieleden van een gezellig toernooi waaraan je zelf hebt bijgedragen.

Voor belangstelling of meer info kun je contact opnemen met Bert Postma, tel: 06-53161186.

Open toernooi in augustus | hapjescommissie | 6 leden

Korte omschrijving:
Hapjes maken en uitserveren en samen optrekken met de tafelcommissie.
Versieren samen met tafelcommissie. 

Rol binnen commissie: Samen te verdelen.

Gemiddeld aantal vergaderingen: Alleen coördinator neemt deel aan vergaderingen.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met Gebba van Hirtum, tel: 06-11356104

Ledenwerving | 1 à 2 leden | per direct
Korte omschrijving:
Deze taak werd de laatste tijd versnipperd uitgevoerd. Nu zijn we op zoek naar een commissie die actief aan de slag gaat met het werven van nieuwe leden.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met
Lenny Klaassen 06-55756574 of evt. Theo van den Heuvel, 06-22545821

Bardienstcoördinator | 1 lid | per direct op donderdagavond en zaterdag overdag
Korte omschrijving:
Bij een van de coördinatoren van de donderdag wordt de sleutel van het paviljoen opgehaald voorafgaande aan de bardienst. Het afsluiten van de bardienst op de donderdagavond vindt plaats om 23.30 uur. Ben je met 2 personen als coördinator dan sluit je om de week af.
Wil je deze rol met meerdere leden op je nemen dan hoef je veel minder vaak af te sluiten. Het
afsluiten houdt in te zorgen dat samen met de bardienst het paviljoen netjes wordt achtergelaten, goed wordt afgesloten en het park samen met de bardienst rustig wordt verlaten.
Heb je belangstelling maar liever op een andere dag, super fijn als je dat ook laat horen.

Je hebt vrijstelling van bardienstborg en je hoeft zelf geen bardienst te draaien.

Gemiddeld aantal vergaderingen op jaarbasis:
Jaarlijks vinden er 1 à 2 vergaderingen plaats met alle barcoördinatoren en de algemene coördinator.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met Marco vd Rakt, algemeen coördinator, tel: 06-52331572

Ben je (nog) niet in de gelegenheid om in een van de commissies plaats te nemen dan kun je ook aan de betreffende contactpersoon of een van de bestuursleden kenbaar maken dat je eventueel wel een (deel)dienst wilt doen of andere hand- en spandiensten wilt verrichten.

Vele handen maken licht werk – samenwerken is de kracht voor succes en plezier!