Vacatures

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Jeugdcommissie – voor wie belangstelling heeft
Toernooi 35+ (tafelcommissie) – 2 à 3 leden
Toernooi 35+ (hapjescommissie) gehele nieuwe commissie
Activiteitencommissie 18+ – te vervullen per direct – 2 leden
Ledenwerving – 1 à 2 leden – per direct
Bardienstcoördinator – 1 lid – per direct op donderdagavond en zaterdag overdag
Open toernooi – 5 à 6 leden
Sponsorcommissie - 1 lid - per direct


Zie onderstaand voor uitgebreide omschrijving

Jeugdcommissie – voor wie belangstelling heeft

Korte omschrijving:
De Jeugdcommissie organiseert activiteiten voor jeugdleden, de externe jeugdcompetitie en
werving van jeugdleden. Dat doen we in een team waarbij ieder de trekker is van een bepaalde activiteit en waarbij we allemaal ondersteunend zijn waar nodig. (Tennis)ervaring geen must, enthousiasme wel!

Rol binnen commissie: Zelf in te vullen

Gemiddeld aantal vergaderingen/activiteiten op jaarbasis:
Voorafgaande aan een activiteit een of soms paar vergaderingen.
Bekijk hier de activiteitenkalender.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met
Christien Ondersteijn, 06-1141888

Toernooi 35+ (tafelcommissie) – 2 à 3 leden
Korte omschrijving:
Organiseren het van het open dubbeltoernooi in de categorie 5 t/m 8 dat jaarlijks (tot nu toe medio juni) plaatsvindt. De tafelcommissie is bezig met de voorbereiden (reglement, inschrijvingen, loting)
en met de toernooiweek zelf (tafeldienst waar de wedstrijden worden gepland, deelnemers op de
baan worden gezet, uitslagen worden digitaal worden ingevoerd en vraagbaak zijn voor deelnemers)

Rol binnen commissie:
Er zijn nu 5 leden in de commissie en we willen graag naar 8 leden om de taken prettig te verdelen.
Er zijn geen specifieke taken voor de nieuwe leden. We proberen iedereen allround te kunnen laten
werken. Uiteraard kijk je de eerste keer lekker mee (kan natuurlijk al dit jaar) met hoe het
programma werkt en wat we allemaal doen, maar onze ervaring is dat het geen moeilijke taak is.

Gemiddeld aantal vergaderingen/activiteiten op jaarbasis:
In de voorbereiding 3 keer een uurtje bij elkaar overleg (in maart tot juni), in de week voor het toernooi een avond loting en tijdens het toernooi een aantal tafeldiensten die we samen indelen.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met
Willem Leijten, 06-12144260

Toernooi 35+ (hapjescommissie) gehele nieuwe commissie
Korte omschrijving:
Indelen bardiensten en diensten vd hapjescommissie, boodschappen doen en hapjes maken.
Zorgen voor aankleding. Samen optrekken met de tafelcommissie.

Rol binnen commissie: Samen te verdelen

Gemiddeld aantal vergaderingen 4 à 5

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met Willem Leijten, 06-12144260

Activiteitencommissie 18+ – te vervullen per direct – 2 leden
Korte omschrijving:
Organisatie van diverse activiteiten, clubkampioenschappen en interne wintercompetitie.

Rol binnen commissie:
Per activiteit worden taken verdeeld zoveel mogelijk naar ieders wens.

Gemiddeld aantal vergaderingen/activiteiten op jaarbasis:
Jaarlijks vinden er 5 à 6 activiteiten plaats. Voorafgaande aan een activiteit vindt er een
vergadering plaats.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met
John van Grinsven, 06-52048824

Ledenwerving – 1 evt. 2 leden – per direct
Korte omschrijving:
Deze taak werd de laatste tijd versnipperd uitgevoerd. Nu zijn we op zoek naar een commissie die actief aan de slag gaat met het werven van nieuwe leden.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met
Lenny Klaassen 06-55756574 of evt. Theo van den Heuvel, 06-22545821

Bardienstcoördinator – 1 lid – per direct op donderdagavond en zaterdag overdag
Korte omschrijving:
Bij een van de coördinatoren van de donderdag wordt de sleutel van het paviljoen opgehaald voorafgaande aan de bardienst. Het afsluiten van de bardienst op de donderdagavond vindt plaats tussen 23.30 en 24.00 uur. Ben je met 2 personen als coördinator dan sluit je om de week af.
Wil je deze rol met meerdere leden op je nemen dan hoef je veel minder vaak af te sluiten. Het afsluiten houdt in te zorgen dat samen met de bardienst het paviljoen netjes wordt achtergelaten, goed wordt afgesloten en het park samen met de bardienst rustig wordt verlaten.
Heb je belangstelling maar liever op een andere dag, super fijn als je dat ook laat horen.

Je hebt vrijstelling van bardienstborg en je hoeft zelf geen bardienst te draaien.

Gemiddeld aantal vergaderingen op jaarbasis:
Jaarlijks vinden er 1 à 2 vergaderingen plaats met alle barcoördinatoren en de algemene coördinator.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met
Marco vd Rakt, algemeen coördinator, tel: 06-52331572

Open toernooi – 5 à 6 leden
Korte omschrijving:
Het jaarlijkse open toernooi wordt gehouden in week 32 (begin augustus).
De commissie bestaat gemiddeld uit 8 leden die tijdens de voorbereiding verdeeld is over kleine werkgroepen zoals planning/tafeldienst, barcoördinatie, sponsoring, aankleding en feestavond.
Tijdens het toernooi zetten we ons allemaal over de hele linie in om samen tot een succes te komen. Echter kunnen we wel wat extra handjes gebruiken!

Rol binnen commissie:
Geen specifieke taak voor nieuwe commissieleden, in overleg kunnen we kijken waar je het meest toe kan voegen. Heb je geen idee wat er komt kijken bij het organiseren van een toernooi en welke rol je daarin zou kunnen spelen, neem dan gerust even contact op, of loop dit jaar gewoon alvast vrijblijvend één of meerdere diensten mee om de sfeer te proeven.

Gemiddeld aantal vergaderingen/activiteiten op jaarbasis:
In de periode april t/m juli komen we maandelijks een uurtje bij elkaar en doe je afhankelijk van je toebedeelde taken de rest zoals het in je eigen planning past. De laatste week voor het toernooi hebben we de loting, planning, kleden we het paviljoen aan, zorgen we voor voldoende voorraad en zetten we alles op scherp. Tijdens het toernooi draai je een tafeldienst, of ben je aanwezig als barcoördinator of verricht je andere hand- en spandiensten waar nodig. (En daarbij geniet je samen met je commissieleden van een gezellig toernooi waaraan je zelf hebt bijgedragen)

Voor belangstelling of meer info kun je contact opnemen met
Mirjam Zoer, tel: 06-283448 02 of Afke Verbruggen, tel: 06-11384856

Sponsorcommissie - 1 lid

Taken:
* Reklameborden ontwerpen i.o.m. sponsor.
* Reklame “filmpjes” voor sponsorscherm i.o.m. sponsor.
* Windvangers ontwerpen i.o.m. sponsor.
* Facturen per jaar opsturen en controleren.(excel bestand).
* Controle inkomsten sponsorcommissie.
* Sponsorcontract voor nieuwe sponsoren.
* Werven van nieuwe sponsoren. etc. etc.

Voor belangsteling of nadere info kun je een mail sturen naar [email protected] of contact opnemen met Jan Spierings (06-80059547) of Thieu van de Westelaken (06-27238126).

Ben je (nog) niet in de gelegenheid om in een van de commissies plaats te nemen dan kun je ook aan de betreffende contactpersoon of een van de bestuursleden kenbaar maken dat je evt. wel een (deel)dienst wilt doen of andere hand en spandiensten wilt te verrichten.

Vele handen maken licht werk – samenwerken is de kracht voor succes en plezier!