Afmelden als lid


Uiteraard hopen wij van harte dat je een fijne tijd hebt gehad bij DTV De Donkelaar. We proberen alles te doen om het zo fijn mogelijk voor je te maken. Mocht je een tip voor ons hebben dan mag dat altijd. Via dit formulier kun je je lidmaatschap bij De Donkelaar opzeggen. Wij werken met lidmaatschappen van 1 jaar. Je moet opzeggen voor 31 december van het lopende jaar, dan ben je daarna geen lid meer. Ben je later dan 31 december dan ben je het jaar daarop nog gewoon lid van De Donkelaar en dus contributie plichtig. Bedankt voor je vertrouwen in de club en je lidmaatschap. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. dit invulformulier. LET OP: Bij opzegging blijft men de contributie van het lopende verenigingsjaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Velden met een * dienen verplicht ingevuld te worden. Mocht e.e.a. onverhoopt niet lukken neem dan contact op met de ledenadministratie per mail [email protected] Theo van den Heuvel Tel: 06-22545821

Afmeldformulier