Afmelden als lid


Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. dit invulformulier voor december van het lopende jaar. LET OP: Bij opzegging blijft men de contributie van het lopende verenigingsjaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Velden met een * dienen verplicht ingevuld te worden. Mocht e.e.a. onverhoopt niet lukken neem dan contact op met de ledenadministratie per mail [email protected] Theo van den Heuvel Tel: 06-22545821
Afmeldformulier