Contributie 2024

30 november 2023


De contributie voor senioren (geboren vóór 1 januari 2007) blijft € 140,-.
De contributie voor junioren (geboren ná 31 december 2006) wordt € 262,-
dit betreft het alles-in-één-pakket “standaard” of € 454,- dit betreft het alles-in-één-pakket “standaard plus”. (extra training).
De verhoging bij de junioren is het directe gevolg van de hogere kosten voor de trainers (lesgeld zit in de contributie).
Voor junioren zonder het alles-in-één-pakket blijft de contributie € 70,-.
De korting voor het 2de kind uit één gezin blijft € 48,- per jaar.  
Voor andere lidmaatschappen kijk op de website.

BARBORG 
De barborg blijft conform afspraak uit 2020 € 60,-.
Dit bedrag kun je terugverdienen door 2 bardiensten à € 30,- te draaien. (was 3 bardiensten à € 20,-)
Degene die geen bardienst vervult is zijn/haar geld kwijt.  
Vrijgesteld van barborg zijn junioren, 70-plussers, barcoördinatoren, niet spelende leden en bijzondere leden.  

BETALING
De inning van de contributie zal geschieden in twee termijnen.
De barborg wordt in zijn geheel in januari ineens geïncasseerd.
Deze regeling is niet van toepassing voor leden die geen automatische incasso hebben afgegeven.
Deze dienen het verschuldigde bedrag in één keer over te maken vóór 10 januari 2024.  

Conform de afgegeven machtiging zullen de van toepassing zijnde bedragen omstreeks 7 januari 2024 en 30 juni 2024 worden afgeschreven van de opgegeven bankrekening.
Het bedrag van ieder lid wordt apart afgeschreven zodat het gemakkelijk te controleren is.

CORRESPONDENTIEADRES LEDENADMINISTRATIE
Het doorgeven van een verhuisbericht, gewijzigd telefoonnummer of emailadres altijd per email
aan [email protected]

Het opzeggen van een lidmaatschap kan alleen via het afmeldformulier op de website vóór 31 december 2023.
 
De aanpassing/opzegging wordt altijd bevestigd door de ledenadministratie. 

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen