Vacatures

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Jeugdcommissie – voor wie belangstelling heeft
Korte omschrijving:
De Jeugdcommissie organiseert activiteiten voor jeugdleden, de externe jeugdcompetitie en werving van jeugdleden. Dat doen we in een team waarbij ieder de trekker is van een bepaalde activiteit en waarbij we allemaal ondersteunend zijn waar nodig. (Tennis)ervaring geen must, enthousiasme wel!

Rol binnen commissie:
Zelf in te vullen

Gemiddeld aantal vergaderingen/activiteiten op jaarbasis:
Voorafgaande aan een activiteit een of soms paar vergaderingen. Bekijk hier de activiteitenkalender.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met Christien Ondersteijn, 06-1141888

Toernooi 35+ (tafelcommissie) – 2 à 3 leden – te vervullen per maart 2020
Korte omschrijving:
Organiseren het van het open dubbeltoernooi in de categorie 5 t/m 8 dat jaarlijks (tot nu toe medio juni) plaatsvindt. De tafelcommissie is bezig met de voorbereiden (reglement, inschrijvingen, loting) en met de toernooiweek zelf (tafeldienst waar de wedstrijden worden gepland, deelnemers op de baan worden gezet, uitslagen worden digitaal worden ingevoerd en vraagbaak zijn voor deelnemers)

Rol binnen commissie:
Er zijn nu 5 leden in de commissie en we willen graag naar 8 leden om de taken prettig te verdelen. Er zijn geen specifieke taken voor de nieuwe leden. We proberen iedereen allround te kunnen laten werken. Uiteraard kijk je de eerste keer lekker mee (kan natuurlijk al dit jaar) met hoe het programma werkt en wat we allemaal doen, maar onze ervaring is dat het geen moeilijke taak is.

Gemiddeld aantal vergaderingen/activiteiten op jaarbasis:
In de voorbereiding 3 keer een uurtje bij elkaar overleg (in maart tot juni), in de week voor het toernooi een avond loting en tijdens het toernooi een aantal tafeldiensten die we samen indelen.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met Willem Leijten, 06-12144260

Toernooi 35+ (hapjescommissie) gehele nieuwe commissie – te vervullen per februari 2020
Korte omschrijving:
Indelen bardiensten en diensten vd hapjescommissie, boodschappen doen en hapjes maken. Zorgen voor aankleding. Samen optrekken met de tafelcommissie.

Rol binnen commissie:
Samen te verdelen

Gemiddeld aantal vergaderingen
4 à 5

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met Anita Minkels, 06-13189188

Activiteitencommissie 18+ – te vervullen per direct – 2 leden
Korte omschrijving:
Organisatie van diverse activiteiten, clubkampioenschappen en interne wintercompetitie.

Rol binnen commissie:
Per activiteit worden taken verdeeld zoveel mogelijk naar ieders wens.

Gemiddeld aantal vergaderingen/activiteiten op jaarbasis:
Jaarlijks vinden er 5 à 6 activiteiten plaats. Voorafgaande aan een activiteit vindt er een vergadering plaats.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met John van Grinsven, 06-52048824

Ledenwerving – 1 à 3 leden – per direct
Korte omschrijving:
Deze taak werd de laatste tijd versnipperd uitgevoerd. Nu zijn we op zoek naar een commissie die actief aan de slag gaat met het werven van nieuwe leden.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met Theo van den Heuvel, 06-22545821

Bardienstcoördinator – 1 lid – per direct op donderdagavond
Korte omschrijving:
Bij een van de coördinatoren van de donderdag wordt de sleutel van het paviljoen opgehaald voorafgaande aan de bardienst. Het afsluiten van de bardienst op de donderdagavond vindt plaats tussen 23.30 en 24.00 uur. Ben je met 2 personen als coördinator dan sluit je om de week af. Wil je deze rol met meerdere leden op je nemen dan hoef je veel minder vaak af te sluiten. Het afsluiten houdt in te zorgen dat samen met de bardienst het paviljoen netjes wordt achtergelaten, goed wordt afgesloten en het park samen met de bardienst rustig wordt verlaten. Heb je belangstelling maar liever op een andere dag, super fijn als je dat ook laat horen.

Je hebt vrijstelling van bardienstborg en je hoeft geen bardienst te draaien.

Gemiddeld aantal vergaderingen op jaarbasis:
Jaarlijks vinden er 1 à 2 vergaderingen plaats met alle barcoördinatoren en de algemene coördinator.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met Marco vd Rakt, algemeen coördinator, tel: 06-52331572


NIEUW Padelcommissie – juni 2019
Deze commissie zal z.s.m. starten om het padellen goed te introduceren en een mooi voort bestaan te geven.
Het bestuur gaat begin juni met elkaar in overleg om een eerste aanzet te maken.

Voor belangstelling of nadere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter Lenny Klaassen, tel: 06-55756574

Ben je (nog) niet in de gelegenheid om in een van de commissies plaats te nemen dan kun je ook aan de betreffende contactpersoon of een van de bestuursleden kenbaar maken als je wel een dienst wilt draaien of andere hand en spandiensten wilt te verrichten.

Vele handen maken licht werk – samenwerken is de kracht voor succes en plezier!